ZUS Rastlavice

Fotogaléria Kontakt

Základná umelecká škola
Toplianska 144
086 41 Raslavice
Tel.: +421 54 4792 311
e-mail: info@zusraslavice.sk
web: www.zusraslavice.sk

 

Hudobný odbor

V hudobnom odbore s láskou a pozornosťou uvádzame žiakov od predškolského veku do sveta hudby, tajov zvukov, vnímania a tvorby krásy čarovných tónov. Cieľom tohto odboru je poskytnúť základné hudobné vzdelanie, vychovať dobrých malých i veľkých muzikantov, ale aj rozhľadených konzumentov kvalitnej hudby rôznych žánrov a prostredníctvom týchto metód vštiepiť trvalý vzťah jedinca k hudobnej kultúre a vychovať tak vzdelaného, kultúry znalého a chtivého absolventa. V kolektívnych činnostiach, komornej hre a ansámbloch zas prostredníctvom vlastnej i spoločnej hudobnej produkcie vychovať nositeľov tradícií a jednotlivými výkonmi utvoriť podmienky nielen k zvládnutiu realizácie notového zápisu, štýlu a súhre s inými hráčmi, ale predovšetkým k radosti a šťastiu z hudby.

Samozrejmým poslaním hudobného odboru je aj príprava absolventov na ďalšie umelecké štúdium na konzervatóriu. V hudobnom odbore na našej škole je možné študovať hru na týchto hudobných nástrojoch:

 

  • klavír
  • keyboard
  • akordeón
  • bicie nástroje 
  • husle 
  • violončelo
  • cimbal
  • gitara 
  • dychové nástroje 

Učitelia: 

• Matej Berčík, DiS.art - dychové nástroje, keyboard
• Mgr. Jana Berčíková, DiS.art - dychové nástroje 
• Viera Červeňáková - klavír
• Mgr. Jozef Franek, DiS.art - hudobná náuka, husle
• Mgr.art. Martin Franek - akordeón
• Mgr. Katarína Franeková, DiS.art - klavír, keyboard, prípravná hudobná náuka
• Slavomír Harvan - akordeón  
• Bc. Juraj Konečný - cimbal, gitara 

• Mária Krakovská - husle
• Ľubomír Krakovský -  akordeón, keyboard
• Jakub Kubina - husle
• Mgr. Lilia Maťašová - klavír

• Mgr. Gabriela Sobeková - klavír
• Erik Ščecina, DiS.art - akordeón, bicie nástroje, keyboard
• Bc. Mária Šestáková, DiS.art - hudobná náuka, husle
• Peter Vyslocký, DiS.art - gitara

• Mgr.art. Stanislava Zobalová, ArtD.

 

 

 

© Webcreator Webdesign - Všetky práva vyhradené. Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.