ZUS Rastlavice

Fotogaléria Kontakt

Základná umelecká škola
Toplianska 144
086 41 Raslavice
Tel.: +421 54 4792 311
e-mail: info@zusraslavice.sk
web: www.zusraslavice.sk

O nás

Základná umelecká škola v Raslaviciach vznikla 1.septembra 2004 a k tomuto dátumu Ministerstvo školstva SR zaradilo školu do siete škôl a školských zariadení MŠ SR. Zriaďovateľom školy je Obec Raslavice.

Škola je plne organizovaná a svoju pôsobnosť vyvíja vo všetkých štyroch umeleckých odboroch – hudobnom, výtvarnom, tanečnom a literárno-dramatickom. Pôsobnosť školy je rozšírená aj o pobočku v Tulčíku. V súčasnosti má škola 320 žiakov (vrátane pobočky) a 25 zamestnancov.

Poslaním a cieľom školy je vyhľadávať a rozvíjať talenty, poskytovať základné umelecké vzdelanie pre deti, mládež i dospelých, rozvíjať ich estetické cítenie, tvorivé schopnosti a dispozície, ale aj poskytovať možnosti pre umelecké vzdelanie dospelých a všetkých záujemcov o umenie a prostredníctvom neho zveľaďovať a skvalitňovať život jednotlivcov, obce a regiónu.

Pre atmosféru na našej škole je typický láskavý a pozorný prístup kvalitných pedagógov so špeciálnou odbornosťou.

Folklórne tradície obce Raslavice a bohatstvo Šariša uchovávame výchovou ďalších nositeľov týchto hodnôt našich predkov. Rozvoj ich cítenia, umeleckých zručností a návykov sú pre nás cieľom, prostredníctvom ktorého prezentujeme našu činnosť a obec na verejnosti a v širšom spoločenskom živote.

© Webcreator Webdesign - Všetky práva vyhradené. Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.