ZUS Rastlavice

Fotogaléria Kontakt

Základná umelecká škola
Toplianska 144
086 41 Raslavice
Tel.: +421 54 4792 311
e-mail: info@zusraslavice.sk
web: www.zusraslavice.sk

Príspevok v základnej umeleckej škole na úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole v školskom roku 2018/2019

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole prispieva 

a/ zákonný zástupca žiaka mesačne sumou:

- prípravné štúdium v skupinovom vyučovaní - 3,00 €

(tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor)

- prípravné štúdium v hudobnom odbore - 5,00 €

- základné štúdium v skupinovom vyučovaní - 4,00 €

(tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor)

- základné štúdium v hudobnom odbore - 6,00 €

- rozšírené štúdium v skupinovom vyučovaní 6,00 €

(tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor)

- rozšírené štúdium v hudobnom odbore - 9,00 €

- druhý odbor - skupinové vyučovanie - 10,00 €

- druhý hlavný predmet (individuálne vyučovanie) - 30,00 €

b/ dospelá osoba mesačne sumou:

- štúdium pre dospelých v skupinovom vyučovaní do 25 rokov - 8,00 €

(tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor)

- štúdium pre dospelých v hudobnom odbore do 25 rokov - 12,00 €

- štúdium pre dospelých v skupinovom vyučovaní nad 25 rokov - 25,00 €

(tanečný, výtvarný, literárno-dramatický odbor)

 - štúdium pre dospelých v hudobnom odbore nad 25 rokov - 40,00 €

 

Príspevok ZRŠ na šk. rok 2018/2019

Polročný príspevok ZRŠ v šk. roku 2018/2019:

 -    individ. vyučovanie – 7,- €

-    individ. vyučovanie (zľavnený) – 5,- € 

-    kolektívne vyučovanie – 6,- € 

-    kolektívne vyučovanie (zľavnený) – 4,- € 

Termín odovzdania vyzbieraných príspevkov za 1. polrok je 30. november, za 2. polrok 30. marec.  

Prioritný je príspevok v plnej výške na hudobnom odbore.  

Zľavy sú pri každom ďalšom nástroji, pri ďalšom odbore.  

Každý ďalší súrodenec platí všetky príspevky zľavnené.  

Zľavnené príspevky je možné zaplatiť po predložení príjmového dokladu o zaplatení príspevku v plnej výške.

 

 

© Webcreator Webdesign - Všetky práva vyhradené. Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.