ZUS Rastlavice

Fotogaléria Kontakt

Základná umelecká škola
Toplianska 144
086 41 Raslavice
Tel.: +421 54 4792 311
e-mail: info@zusraslavice.sk
web: www.zusraslavice.sk

Literárno-dramatický odbor

Poslaním literárno-dramatického odboru je viesť žiaka k správnemu a rozvinutému slovesnému prejavu, vystupovaniu, dikcii, výrazu, mimike a prostredníctvom štúdia rôznych foriem k istému a suverénnemu verbálnemu umeleckému prednesu a prejavu. Odbor pripravuje na dostatočnej poloprofesionálnej úrovni malého interpréta k tomu, aby sa dobre zhostil budúcich úloh v spoločenskom i umeleckom prejave na verejnosti, v štúdiu na odbornej škole i v médiách. V literárno-dramatickom odbore u nás môžete študovať tieto špecifiká:

- dramatika
- slovesnosť
- prednes
- mimika a živé sochy
- bábkové divadlo

 Učiteľka:

 • Xénia Rejtová, DiS.art

 

© Webcreator Webdesign - Všetky práva vyhradené. Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.