ZUS Rastlavice

Fotogaléria Kontakt

Základná umelecká škola
Toplianska 144
086 41 Raslavice
Tel.: +421 54 4792 311
e-mail: info@zusraslavice.sk
web: www.zusraslavice.sk

Tanečný odbor

Tanečný odbor rozvíja pohybovú kultúru detí i dospelých a pomocou rôznych tanečných prvkov a kreácií vytvára predpoklady pre ich zapojenie a stvárnenie pohybu v charakteristických choreografiách vyjadrujúcich mnohoraké nálady, obrazy, javy, vzťahy a deje. Okrem pohybovej zrelosti k výrazovým prostriedkom tanečnej interpretácie napomáha bohatá scénická hudba, kostýmy, mimika, svetelné a rytmické efekty a iné atribúty tanečných žánrov a štýlov v klasických, folklórnych, spoločenských, latinsko-amerických i moderných tancoch. V tanečnom odbore na našej škole vyučujeme:

- ľudový tanec
- klasický tanec
- džezový tanec
- kreatívny tanec

 

Učitelia:


• Peter Malik, DiS.art

• Mgr. Monika Bučková

• Ivana Gburová, DiS.art

 

© Webcreator Webdesign - Všetky práva vyhradené. Kontaktujte nás v prípade otázok alebo problémov s prezeraním našich stránok.